Organisasi Islam, Organisasi Berkebajikan

Ajaran Islam tidak sama sekali dapat dipisahkan dengan elemen kebajikan. Ini terbukti berdasarkan firman-firman Allah yang terkandung dalam ayat-ayat suci Al-quran yang menganjurkan umat Islam supaya senantiasa berlaku adil, bersikap ihsan, beramal soleh serta saling membantu menganjurkan kebaikan & mencegah kemungkaran demi mendapatkan baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur.

Istilah ‘berkebajikan’ ini sangat luas skopnya. Dari kaca mata pentadbiran, sesebuah negara dikatakan negara berkebajikan apabila “kerajaan mengambil tanggungjawab dalam perkara yang menjadi rukun hidup, keperluan asasi kemudahan asas, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesihatan, pendidikan dan lain-lain”. Ini termasuklah melaksanakan agenda membetulkan fahaman yang salah, membetulkan salah urus ekonomi & memimpin rakyat melaksanakan islah.

Dalam melestarikan agenda-agenda pemerintahan Islam, terdapat satu keperluan yang mendesak terhadap kewujudan organisasi-organisasi Islam berkebajikan. Kemunculan PAPISMA sebagai sebuah NGO Muslim professional yang sedari awal mendokong agenda kebajikan merupakan satu peluang yang tidak harus diperlekehkan. Di sinilah pentingnya peranan ahli yang kuat serta mempunyai kefahaman yang jelas dalam menggerakkan organisasi bagi membawa mesej Islam kepada ummah & pada masa yang sama mengutamakan aspek kebajikan dalam setiap tindakan.

Mari kita umpamakan diri kita sebagai seorang pesakit yang menghidap penyakit kronik. Sebagai pesakit, hati kita pastinya akan tertawan dengan perilaku seorang doctor, pegawai farmasi atau jururawat yang tidak hanya mengambil berat terhadap status kesihatan fizikal kita bahkan turut merawat mental & rohani kita yang kadang-kadang tewas dengan godaan syaitan supaya berputus asa daripada rahmat Allah.

Justeru, konsep berkebajikan dalam membina daulah Islamiyyah sebenarnya tidaklah merencatkan mesej Islam yang dibawa, malah menaikkan lagi keizzahan Islam itu sendiri. Biarlah kewujudan kita (PAPISMA) membekas di jiwa ummah (al-hudhuur al-muatsar)!

Timbalan Setiausaha PAPISMA Kelantan,
Puan Nur Asiyah Binti Mustapha Kamil
Previous
Next Post »